سرویس های غذاخوری

تولید انواع سرویس های غذاخوری در برندهای متفاوت با بدنه های مختلف و آرایش های گوناگون شامل برندهای : دیانا – پرنس – ماهان و ...
و تولید انواع محصولات لب طلا و لب رنگی و دکورهای فانتزی