ست اداری

انواع ظروف برای مصارف سازمان ها ، شرکت ها دفاتر بزرگ و کوچک با آرم اختصاصی مجموعه ها

ردیفنام اختصاریمحتویات ست اداری
1 z16 6عدد فنجان چای + 6 عدد نعلبکی چای + 2 عدد قندان
2 z22 6عدد فنجان چای + 6 عدد نعلبکی چای + 2 عدد قندان+ 6 عدد پیش دستی

تولید کننده انواع کاغذ دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir