توس چینی

ردیف

نام

اندازه

واحد

1

جا خلال دندان

-

-

2

شماره رومیزی

130*95

میلی متر

3

جا استخوانی

194*92

میلی متر

4

سوپ خوری درب دار

-

-

5

ظرف سه خانه

149

میلی متر

6

کاسه سوپنیک16 دسته دار

340*114

میلی متر

7

کاسه سوپنیک14 دسته دار

232*110

میلی متر

8

قوری10

943

سی سی

9

قوری6

576

سی سی

10

قوری4

400

سی سی

11

زیر سیگاری

-

-

12

دیس پیتزا

320

میلی متر

13

جاتخم مرغی

-

-

14

بستنی خوری15پایه دار

98*98

میلی متر

15

پارچ18

1800

سی سی

16

زنگ کوچک

65

میلی متر

17

دیس14بیضی

350*260

میلی متر

18

دیس12بیضی

300*230

میلی متر

ردیف

نام

اندازه

واحد

19

ملاقه

-

-

20

کفگیر

-

-

21

دیس10

275*185

میلی متر

22

دیس12

305*205

میلی متر

23

دیس14

330*230

میلی متر

24

ظرف12صبحانه

132*93

میلی متر

25

ظرف18صبحانه

182*127

میلی متر

26

بشقاب تخت17

170

میلی متر

27

بشقاب تخت21

200

میلی متر

28

بشقاب تخت24

237

میلی متر

29

بشقاب تخت25

250

میلی متر

30

بشقاب تخت27

270

میلی متر

31

لیوان17 چهارگوش

178

سی سی

32

فنجان11

84

سی سی

33

فنجان13

119

سی سی

34

فنجان15

180

سی سی

35

فنجان17

272

سی سی

36

فنجان19

325

سی سی

37

بشقاب گود24

235

میلی متر

38

بشقاب گود21

205

میلی متر

تولید کننده انواع کاغذ دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir